Připojte se k další elitní skupině manažerů a majitelů firem, kteří digitalizují své firmy a předběhnou svoji dobu.

MBA4.0 je jediné komplexní vzdělávání skutečně zaměřené na praxi v oblasti automatizace a digitalizace.

Probíhá formou konkrétních projektů s vysokou přidanou hodnotou.

Aktuálně zahajujeme další skupinu v říjnu 2024.

Účastníkům věnujeme individuální péči. Spojte se s námi, zodpovíme dotazy a poskytneme další informace:

Můžete se s námi osobně setkat i na aktuálních SAMBA eventech.

MBA 4.0 model SAMBA

 • Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na řešení reálných praktických příkladů účastníků studia.
 • Výuka probíhá na praktických příkladech, součástí jsou i ukázky a vyzkoušení technologických nástrojů dle daného modulu (robotická dílna, testování virtuální reality, příprava softwarové integrace procesů, programování PLC atd.).
 • Účastníci zpracovávají projekty dle aktuálních zadání a požadavků zaměstnavatele. Během přípravy projektu konzultují svá řešení s experty na daná témata v rámci jednotlivých modulů.
 • Účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty (v souladu a respektem k utajení informací) před panelem odborníků a svých kolegů ze studia, získávají tak vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

O programu

Cílová skupina

 • MBA 4.0 je komplexní vzdělávací program pro management a majitele, kteří se chtějí seznámit s nástroji I4.0, prakticky si je vyzkoušet a sestavit digitální strategii pro své firmy
 • Program je určen i pro odborníky a střední management, kteří tyto strategie a projekty budou aplikovat

Získáte

 • Teoretickou a praktickou znalost ve vybraných oblastech Průmyslu 4.0
 • Schopnost definovat a zadávat komplexní projekty
 • Kompetence vydefinovat a naplňovat dlouhodobou vizi směřování společnosti v oblasti digitalizace a robotizace všech úrovní
 • Znalosti k efektivnímu využívání a propojování IT nástrojů pro řízení firmy
 • Schopnost identifikovat oblasti s potenciální vysokou přidanou hodnotou a navrhovat řešení

Forma, účast, výstupy

 • Prezenční forma (1x za dva měsíce čtvrtek a pátek)
 • Výuka probíhá na specializovaných pracovištích
 • Individuální podpora, konzultace s lektory
 • Možnost absolvovat jen vybrané moduly (certifikát o absolvování)
 • Výstup z každého modulu ve formě projektu využitelného v praxi vaší firmy
 • Po zpracování a obhajobě závěrečné disertace získání MBA diplomu
CENA

Cena programu od 9.990 Kč měsíčně (bez DPH).
Možnost několika variant platebních schémat, dle individuální dohody.

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) zde.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

 • Studium MBA 4.0 je pro mne výborným dalším rozšířením povědomí o moderních technologiích, zvláště pak v oblasti IT s velmi detailními praktickými příklady použití. Ze své profesionální praxe a z automatizačních projektů ve firmách jsem nějaké znalosti a zkušenosti již měl, ale takto strukturovaný a na praxi orientovaný soubor informací, kterého se mi dostává během studia, mi pomáhá daleko lépe a rychleji se orientovat v dostupných možných řešeních nutných k trvalému rozvoji ve výrobních společnostech a k udržení konkurenceschopnosti. Navíc jsem schopen mnohem lépe komunikovat s dodavateli automatizačních technologií, softwarového vybavení, senzoriky apod. a definovat požadavky či zadání která jsou potřebná pro naše měnící se a vyvíjející se výrobní programy. Jednotlivé moduly jsou vždy velmi přínosné a zajímavé nejen po obsahové stránce ale také skladbou spolu studujících kolegů a jejich znalostí a zkušeností, z různých průmyslových oblastí.

  Čestmír Weishäupl
  Metaldyne Oslavany, jednatel
 • O téma Průmyslu 4.0 jsme se v naší společnosti Eberspaecher začali zajímat již před dvěma roky, kdy jsme s externí partnerem vypracovali „Digitalizační strategii 4.0“ pro náš závod v Rakovníku vyrábějící výfukové systémy. Zde jsme však zjistili, že nejsme informačně a vědomostně připraveni na tuto náročnou technologickou změnu, a proto jsme si aktivně začali hledat doplňkové zdroje dalších informací a vzdělávání.
  V té době mě proto velmi oslovila nabídly SAMBY na možnost MBA studia 4.0. Studium je logicky členěno do bloků, postupuje systémem od jednoduššího ke komplexnějšímu a umožňuje i posluchačům bez IT vzdělání pochopit zásady a principy fungování 4.0. Velmi oceňuji interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktickou stránku jednotlivých aplikací a na řešení reálných projektů posluchačů. Benchmarkem je zapojení odborníků z průmyslové praxe.
  Toto studium mohu pouze doporučit všem, kteří mají potřebu si doplnit vzdělání v oblasti průmyslu 4.0 a pevně věřím , že absolvování tohoto programu se stane konkurenční výhodou jeho absolventů na budoucím trhu práce.

  Michal Zechovský
  Eberspächer Rakovník, Managing Director
 • MBA 4.0 mi tematicky dává smysl a je zaměřené přesně na to, co mě zajímá. Přičemž má očekávání jsou poměrně velká.
  Skvělý je poměr mezi tím, co dostanu k tomu, kolik času do studia musím vložit.
  Baví mne způsob vedení výuky, obsah je našlapaný. Neztrácí se čas. Lektoři jsou zajímaví a rozšiřují člověku obzory. Super jsou návštěvy ve firmách a praktické ukázky.
  Obrovskou hodnotou jsou kolegové. Sledovat jejich reakce na výuku i předkládaná řešení je k nezaplacení. Lidé z různých prostředí a oborů, s různými zkušenostmi přispívají k řešení mých projektů, které s nimi probírám a oponuji.
  Shrnuto: MBA 4.0 je pro mě jasné, praktické, zvládnutelné, inspirativní a nutí mě se dívat na věci z jiné perspektivy.

  Jiří Dvořák
  Aconte, spolumajitel
 • Co mi dalo studium? V první řadě nové kamarády „spolužáky“, kteří společně vytvořili velmi příjemné studijní prostředí, takže jsem se na semináře vždy těšila.
  Naše skupina byla skvělým kolektivem lidí z nejrůznějších průmyslových odvětví, a přesto jsme byli schopni společně vnímat přednášená témata a plánovat aplikování poznatků do svých firem. Každý podle svých úvah, představ, možností a pod odborným dohledem i s cennými radami Filipa Plevače.
  Studium mi poskytlo rozšíření obzorů ve světě průmyslové výroby, a podrobné informace o tom, co je to Digitalizace a Průmysl 4. Získala jsem jasnou představu o možnostech implementace a využití nástrojů digitalizace u nás ve firmě Disting.
  Styl výuky byl pro mne srozumitelný a zajímavý, byl interaktivní, pestrý, praktický, včetně příběhů z firem jednotlivých účastníků. Měli jsme možnost nahlédnout prostřednictvím účastníků, skrze jejich projekty, do prostředí firem s různými podnikatelskými aktivitami.
  A kromě toho, že jsem v kolektivu „svých spolužáků“ a lektorů vždy příjemným způsobem „omládla“, zůstanou mi i zážitky ze společných exkurzí v zajímavých a moderních výrobních společnostech, do kterých bych se jinak nepodívala. Děkuji všem.

  Marie Cafourková
  jednatelka a spolumajitelka firmy Disting, s.r.o.
 • Průmysl 4.0 je disciplína, která musí být zahrnuta ve strategiích každé průmyslové firmy, pokud chce být stabilní a perspektivní do budoucna.
  Studijní program MBA 4.0 mi poskytl ucelenou představu a umožnil získat znalosti a zkušenosti v oblastech I4.0. Studium je vedené výbornými lektory a je tvořeno z logicky poskládaných a navazujících částí, které představují jednotlivé nástroje Průmyslu 4.0, s cílem vytvořit digitální strategii své firmy. Přidanou hodnotou studia je interaktivní výuka plná reálných případových studií a zajímavých informací z praxe. Nedílnou součástí každého výukového modulu jsou prezentace studentů, kteří řeší digitalizaci ve své firmě, a jejich inspirativní řešení mě mnohdy motivuje k novým pohledům na věc.

  Pavel Dostál
 • Program MBA 4.0 mě nadchnul svou formou i obsahem. Od základů digitalizace, senzoriky, robotizace, vizualizace jsme se přes software, cybersecurity, algoritmizaci a zpracování dat dostali až k obchodním modelům a strategiím spojenými s Industry 4.0. Dotkli jsme se i virtuální a rozšířené reality nebo 3D tisku. Všechny moduly jsou velmi inspirativní a ihned donutí člověka přemýšlet o tom, kde by mohl nové informace využít v praxi. Tomu velmi napomáhá forma prezentace prací a následná diskuze, kam se často zapojí celá skupina. V naší skupině jsou kolegové z několika firem od pracovníků IT až po ředitele či majitele podniků. Obvykle nás doplňují i experti, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Průběh jednotlivých modulů tudíž probíhá spíše formou workshopu a soubor komentářů a různých pohledů na danou věc je velmi obohacující.

  Petr Šerák
 • Z mé pozice IT jsem se dokázal podívat na celý projekt studia Průmyslu 4.0 z úplně odlišných směrů a pohledů, než mi doposud byly známé. Zjištění, že digitalizace jako transformace celé firmy, kdy všichni zaměstnanci – včetně vedení, musí být zapojeni a spolupracovat, je obrovsky důležité.
  Před čím se opravdu skláním, je odvedená „práce“ našich lektorů, kteří nejsou „načtení“ školitelé, ale reální a opravdoví odborníci nesoucí za sebou obrovské úspěchy a um ve svých firmách. Velmi přínosné též byly prezentace a návštěvy podniků, kde jsme mohli porovnat situaci v naší firmě, stupeň vývoje, poučit se a zároveň čerpat zkušenosti pro nás.
  Patří všem velký dík…

  Jaroslav Borský
  Eberspächer, IT Manager
 • Studium MBA 4.0 mi poskytlo mnoho informací v probíraných tématech. V každém z modulů jsme rozvinuly své dovednosti a získali rozhled v jednotlivých oblastech. Naučili jsme se, jak chápat probírané věci a postavit se problémům digitalizace výrobních procesů. Moderní postupy výuky a neustálá interaktivita celé skupiny byly velmi poučné a inspirativní. Prezentace projektů z jednotlivých modulů byly velmi zajímavé a každý v nich ukázal své dovednosti a náhled na probíranou problematiku. Na každém z modulů byli přítomni odborníci pro danou oblast, kteří nás seznamovali s probíraným tématem a předávali bohaté zkušenosti z praxe. Průběh a forma jakou probíhalo studium byla pro mě zcela nová a velice přínosná ve všech ohledech.
  Toto studium bych doporučil všem, kteří mají zájem o digitalizaci a průmysl 4.0 ve svých firmách. Ať už pro střední, nebo vyšší management, který se bude podílet na projektech digitalizace firemních procesů a budovat konkurenceschopnou firmu postavenou na moderních technologiích.

  Radim Daněček
  NC Line a.s, správce informačního systému
 • Jako projektový manažer ve strojírenském podniku se čím dál více setkávám s potřebou porozumět takzvanému světu jedniček a nul. Porozumět propojení digitálního světa s procesy ve firmě bude v budoucnosti nedílnou součástí pro úspěšnou implementaci digitálních nástrojů a transformaci firem. Rychlý technologický pokrok v oblastech digitalizace a automatizace klade nové nároky na znalosti v oblasti vedení projektů. Z tohoto důvodu mě oslovila nabídka studijního programu se zaměřením na Průmysl 4.0. Toto studium mi otevřelo úplně nový pohled do problematiky adaptace nových technologií z oblasti digitalizace a automatizace.

  Naučil jsem se souslednost logických kroků k sestavování projektů z široké oblasti Průmyslu 4.0, rozšířil jsem si znalosti ohledně nových technologií a to vše praktickou formou vytváření projektů přímo v rámci studia. Velmi oceňuji výběr lektorů a míst pro jednotlivé moduly výuky vždy s možností praktické ukázky a následné diskuze. Díky studiu moje práce nabrala nový směr a já nyní dokážu vidět a využít potenciál naší firmy v oblasti digitalizace a automatizace.

  Jakub
  Project Manager
 • Pokud se chcete profesně rozvíjet v kolektivu plném příjemných lidí a získat přehled o nových trendech a spoustu nového se naučit, tak tým SAMBA je tím pravým místem, kde všechny tyto věci získat.

  Luděk

Lidé

Chod programu a jednotlivé moduly zabezpečuje tým pečlivě vybraných expertů z praxe, který dlouhodobě a systematicky budujeme.

Součástí studia jsou experti na senzoriku, strojové učení, robotiku, korelační analýzy, RPA – softwarová robotika, hardware a sítě, MES systémy, BI nástroje, umělou inteligenci, algoritmizaci procesů, cybersecurity.

Pro vaše dotazy jsou vám k dispozici:

Filip Plevač

Garant programu MBA 4.0
+420 608 002 660
plevac@smba.cz

Jirka Slezák

Garant vzdělávacích aktivit SAMBA
+420 602 359 504
jirka@smba.cz

Pavel Klein

Organizační a studijní záležitosti
+420 775 957 969
pavel@smba.cz

O Samba

SAMBA je manažerská platforma, která od roku 2010 vytváří příjemné a neformální prostředí pro setkávání majitelů firem, top-managementu a specialistů napříč všemi obory.

Budujeme dobré vztahy a důvěru.

SAMBA sdružuje přes tisíc aktivních příznivců, kteří se pravidelně setkávají na akcích odborného i neformálního charakteru, jakými jsou fokusované workshopy, odborné konference, vzdělávací semináře a relaxační a odpočinkové akce.

Každým rokem pořádáme více než 100 eventů.

V roce 2017 jsme na žádost účastníků akcí zahájili komplexní vzdělávací program SAMBA MBA pro majitele a manažery a následně program MBA4.0 se specializací na témata z oblasti Industry 4.0.

Využíváme při tom nejenom sílu a organizační kapacitu platformy SAMBA, ale také interní tým s více než 18 lety zkušeností s výukou a řízením britských MBA programů.

Více o SAMBA zde.

Chcete se dozvědět více?

Spojí se s Vámi leader programu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt: