Připojte se k další elitní skupině manažerů a majitelů firem, kteří digitalizují své firmy a předběhnou svoji dobu.

MBA4.0 je jediné komplexní vzdělávání skutečně zaměřené na praxi v oblasti automatizace a digitalizace.

Probíhá formou konkrétních projektů s vysokou přidanou hodnotou.

V září 2020 jsme zahájili další skupinu, aktuálně připravujeme další běh od dubna 2021.

Účastníkům věnujeme individuální péči. Spojte se s námi, zodpovíme dotazy a poskytneme další informace:

Můžete se s námi osobně vidět na aktuálních SAMBA eventech v průběhu podzimu a také na Lean Summitu

MBA 4.0 model SAMBA

 • Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na řešení reálných praktických příkladů účastníků studia.
 • Výuka probíhá na praktických příkladech, součástí jsou i ukázky a vyzkoušení technologických nástrojů dle daného modulu (robotická dílna, testování virtuální reality, příprava softwarové integrace procesů, programování PLC atd.).
 • Účastníci zpracovávají projekty dle aktuálních zadání a požadavků zaměstnavatele. Během přípravy projektu konzultují svá řešení s experty na daná témata v rámci jednotlivých modulů.
 • Účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty (v souladu a respektem k utajení informací) před panelem odborníků a svých kolegů ze studia, získávají tak vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

O programu

Cílová skupina

 • MBA 4.0 je komplexní vzdělávací program pro management a majitele, kteří se chtějí seznámit s nástroji I4.0, prakticky si je vyzkoušet a sestavit digitální strategii pro své firmy
 • Program je určen i pro odborníky a střední management, kteří tyto strategie a projekty budou aplikovat

Získáte

 • Teoretickou a praktickou znalost ve vybraných oblastech Průmyslu 4.0
 • Schopnost definovat a zadávat komplexní projekty
 • Kompetence vydefinovat a naplňovat dlouhodobou vizi směřování společnosti v oblasti digitalizace a robotizace všech úrovní
 • Znalosti k efektivnímu využívání a propojování IT nástrojů pro řízení firmy
 • Schopnost identifikovat oblasti s potenciální vysokou přidanou hodnotou a navrhovat řešení

Forma, účast, výstupy

 • Prezenční forma (1x za dva měsíce čtvrtek a pátek)
 • Výuka probíhá na specializovaných pracovištích
 • Individuální podpora, konzultace s lektory
 • Možnost absolvovat jen vybrané moduly (certifikát o absolvování)
 • Výstup z každého modulu ve formě projektu využitelného v praxi vaší firmy
 • Po zpracování a obhajobě závěrečné disertace získání MBA diplomu
CENA

Cena programu od 9.990 Kč měsíčně (bez DPH).
Možnost několika variant platebních schémat, dle individuální dohody.

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) zde.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

 • Studium MBA 4.0 je pro mne výborným dalším rozšířením povědomí o moderních technologiích, zvláště pak v oblasti IT s velmi detailními praktickými příklady použití. Ze své profesionální praxe a z automatizačních projektů ve firmách jsem nějaké znalosti a zkušenosti již měl, ale takto strukturovaný a na praxi orientovaný soubor informací, kterého se mi dostává během studia, mi pomáhá daleko lépe a rychleji se orientovat v dostupných možných řešeních nutných k trvalému rozvoji ve výrobních společnostech a k udržení konkurenceschopnosti. Navíc jsem schopen mnohem lépe komunikovat s dodavateli automatizačních technologií, softwarového vybavení, senzoriky apod. a definovat požadavky či zadání která jsou potřebná pro naše měnící se a vyvíjející se výrobní programy. Jednotlivé moduly jsou vždy velmi přínosné a zajímavé nejen po obsahové stránce ale také skladbou spolu studujících kolegů a jejich znalostí a zkušeností, z různých průmyslových oblastí.

  Čestmír Weishäupl
  Metaldyne Oslavany, jednatel
 • O téma Průmyslu 4.0 jsme se v naší společnosti Eberspaecher začali zajímat již před dvěma roky, kdy jsme s externí partnerem vypracovali „Digitalizační strategii 4.0“po náš závod v Rakovníky vyrábějící výfukové systémy. Zde jsme však zjistili, že nejsme informačně a vědomostně připraveni na tuto náročnou technologickou změnu, a proto jsme si aktivně začali hledat doplňkové zdroje dalších informací a vzdělávání.
  V té době mě proto velmi oslovila nabídly SAMBY na možnost MBA studia 4.0. Studium je logicky členěno do bloků, postupuje systémem od jednoduššího ke komplexnějšímu a umožňuje i posluchačům bez IT vzdělání pochopit zásady a principy fungování 4.0. Velmi oceňuji interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktickou stránku jednotlivých aplikací a na řešení reálných projektů posluchačů. Benchmarkem je zapojení odborníků z průmyslové praxe.
  Toto studium mohu pouze doporučit všem, kteří mají potřebu si doplnit vzdělání v oblasti průmyslu 4.0 a pevně věřím , že absolvování tohoto programu se stane konkurenční výhodou jeho absolventů na budoucím trhu práce.

  Michal Zechovský
  Eberspächer Rakovník, Managing Director
 • MBA 4.0 mi tematicky dává smysl a je zaměřené přesně na to, co mě zajímá. Přičemž má očekávání jsou poměrně velká.
  Skvělý je poměr mezi tím, co dostanu k tomu, kolik času do studia musím vložit.
  Baví mne způsob vedení výuky, obsah je našlapaný. Neztrácí se čas. Lektoři jsou zajímaví a rozšiřují člověku obzory. Super jsou návštěvy ve firmách a praktické ukázky.
  Obrovskou hodnotou jsou kolegové. Sledovat jejich reakce na výuku i předkládaná řešení je k nezaplacení. Lidé z různých prostředí a oborů, s různými zkušenostmi přispívají k řešení mých projektů, které s nimi probírám a oponuji.
  Shrnuto: MBA 4.0 je pro mě jasné, praktické, zvládnutelné, inspirativní a nutí mě se dívat na věci z jiné perspektivy.

  Jiří Dvořák
  Aconte, spolumajitel

Lidé

Chod programu a jednotlivé moduly zabezpečuje tým pečlivě vybraných expertů z praxe, který dlouhodobě a systematicky budujeme.

Součástí studia jsou experti na senzoriku, strojové učení, robotiku, korelační analýzy, RPA – softwarová robotika, hardware a sítě, MES systémy, BI nástroje, umělou inteligenci, algoritmizaci procesů, cybersecurity.

Pro vaše dotazy jsou vám k dispozici:

Filip Plevač

Garant programu MBA 4.0
+420 608 002 660
plevac@smba.cz

Jirka Slezák

Garant vzdělávacích aktivit SAMBA
+420 602 359 504
jirka@smba.cz

Pavel Klein

Organizační a studijní záležitosti
+420 775 957 969
pavel@smba.cz

O Samba

SAMBA je manažerská platforma, která od roku 2010 vytváří příjemné a neformální prostředí pro setkávání majitelů firem, top-managementu a specialistů napříč všemi obory.

Budujeme dobré vztahy a důvěru.

SAMBA sdružuje přes tisíc aktivních příznivců, kteří se pravidelně setkávají na akcích odborného i neformálního charakteru, jakými jsou fokusované workshopy, odborné konference, vzdělávací semináře a relaxační a odpočinkové akce.

Každým rokem pořádáme kolem 80 eventů.

V roce 2017 jsme na žádost účastníků akcí zahájili komplexní vzdělávací program SAMBA MBA pro majitele a manažery a následně program MBA4.0 se specializací na témata z oblasti Industry 4.0.

Využíváme při tom nejenom sílu a organizační kapacitu platformy SAMBA, ale také interní tým s více než 15 lety zkušeností s výukou a řízením britských MBA programů.

Více o SAMBA zde.

Chcete se dozvědět více?

Spojí se s Vámi leader programu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt: