Připojte se k další elitní skupině manažerů a majitelů firem, kteří digitalizují své firmy a předběhnou svoji dobu.

MBA4.0 je jediné komplexní vzdělávání skutečně zaměřené na praxi v oblasti automatizace a digitalizace.

Probíhá formou konkrétních projektů s vysokou přidanou hodnotou.

Účastníkům věnujeme individuální péči. Spojte se s námi, zodpovíme dotazy a poskytneme další informace:

MBA 4.0 model SAMBA

 • Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na řešení reálných praktických příkladů účastníků studia.
 • Výuka probíhá na praktických příkladech, součástí jsou i ukázky a vyzkoušení technologických nástrojů dle daného modulu (robotická dílna, testování virtuální reality, příprava softwarové integrace procesů, programování PLC atd.).
 • Účastníci zpracovávají projekty dle aktuálních zadání a požadavků zaměstnavatele. Během přípravy projektu konzultují svá řešení s experty na daná témata v rámci jednotlivých modulů.
 • Účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty (v souladu a respektem k utajení informací) před panelem odborníků a svých kolegů ze studia, získávají tak vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

O programu

Cílová skupina

 • MBA 4.0 je komplexní vzdělávací program pro management a majitele, kteří se chtějí seznámit s nástroji I4.0, prakticky si je vyzkoušet a sestavit digitální strategii pro své firmy
 • Program je určen i pro odborníky a střední management, kteří tyto strategie a projekty budou aplikovat

Získáte

 • Teoretickou a praktickou znalost ve vybraných oblastech Průmyslu 4.0
 • Schopnost definovat a zadávat komplexní projekty
 • Kompetence vydefinovat a naplňovat dlouhodobou vizi směřování společnosti v oblasti digitalizace a robotizace všech úrovní
 • Znalosti k efektivnímu využívání a propojování IT nástrojů pro řízení firmy
 • Schopnost identifikovat oblasti s potenciální vysokou přidanou hodnotou a navrhovat řešení

Forma, účast, výstupy

 • Prezenční forma (1x za dva měsíce čtvrtek a pátek)
 • Výuka probíhá na specializovaných pracovištích
 • Individuální podpora, konzultace s lektory
 • Možnost absolvovat jen vybrané moduly (certifikát o absolvování)
 • Výstup z každého modulu ve formě projektu využitelného v praxi vaší firmy
 • Po zpracování a obhajobě závěrečné disertace získání MBA diplomu
CENA

Cena programu od 9.990 Kč měsíčně (bez DPH).
Možnost několika variant platebních schémat, dle individuální dohody.

FAQ

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) zde.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ

 • Po absolvování dvoudenní výuky jsem si díky práci na jednotlivých konkrétních příkladech uvědomil, že prvním krokem pro implementaci jakéhokoliv nástroje Industry 4.0 je zastavit se a důkladně promyslet a vydefinovat konkrétní zadání.

 • Na výuce prvního modulu studia MBA 4.0 s názvem Digitalizace jsem se naučil jak s celou problematikou Industry 4.0 v naší společnosti pracovat a kde začít. Lektor a odborný garant mne naučili jednotlivé kroky, které na sebe logicky navazují a dávají smysl.

 • Velmi pozitivně hodnotím praktický přístup studia, který tvoří přibližně 80 % výuky. Na reálných case study studentů se společně učíme, jak využívat nástroje digitalizace a potažmo Industry 4.0.

 • Díky absolvování modulu Digitalizace nyní nahlížím na naše dosavadní firemní procesy z jiného úhlu pohledu, který je zásadní pro budoucí implementaci nástrojů Industry 4.0.

 • Pozitivně hodnotím interakci studentů s lektorem a rovněž i s odborným garantem modulu, který je specialistou na danou problematiku a obohacuje výuku o své praktické zkušenosti.

 • V průběhu obou dnů se mi líbilo praktické drilování daného tématu na konkrétních case study jednotlivých studentů. Díky tomuto intenzivnímu drilu teď pohlížím na danou problematikou a její implementaci s větší jistotou a lehkostí.

 • Naučil jsem se pojmenovávat jednotlivé nástroje digitalizace, díky kterým nyní umím vydefinovat zadání samotného projektu. Nyní budu připravovat projekt v naší společnosti, čímž výstupy z výuky budu ihned transformovat do praxe.

 • Výuka probíhala s lehkostí a určitou grácií. Díky výuce mi přijde příprava a implementace Industry 4.0 srozumitelnější a jednodušší.

Lidé

Chod programu a jednotlivé moduly zabezpečuje tým pečlivě vybraných expertů z praxe, který dlouhodobě a systematicky budujeme.

Součástí studia jsou experti na senzoriku, strojové učení, robotiku, korelační analýzy, RPA – softwarová robotika, hardware a sítě, MES systémy, BI nástroje, umělou inteligenci, algoritmizaci procesů, cybersecurity.

Pro vaše dotazy jsou vám k dispozici:

Filip Plevač

Garant programu MBA 4.0
+420 608 002 660
plevac@smba.cz

Pavel Klein

Organizační a studijní záležitosti
+420 775 957 969
pavel@smba.cz

O Samba

SAMBA je manažerská platforma, která od roku 2010 vytváří příjemné a neformální prostředí pro setkávání majitelů firem, top-managementu a specialistů napříč všemi obory.

Budujeme dobré vztahy a důvěru.

SAMBA sdružuje přes tisíc aktivních příznivců, kteří se pravidelně setkávají na akcích odborného i neformálního charakteru, jakými jsou fokusované workshopy, odborné konference, vzdělávací semináře a relaxační a odpočinkové akce.

Každým rokem pořádáme kolem 80 eventů.

V roce 2017 jsme na žádost účastníků akcí zahájili komplexní vzdělávací program SAMBA MBA pro majitele a manažery a následně program MBA4.0 se specializací na témata z oblasti Industry 4.0.

Využíváme při tom nejenom sílu a organizační kapacitu platformy SAMBA, ale také interní tým s více než 15 lety zkušeností s výukou a řízením britských MBA programů.

Více o SAMBA zde.

Chcete se dozvědět více?

Spojí se s Vámi leader programu Filip Plevač, zodpoví dotazy a řekne další detaily. Zanechte prosím svůj kontakt: